Humanistiska teatern

Foto: David Naylor.

Seminarier och konferenser vid nordiska språk

Vid Institutionen för nordiska språk genomförs seminarier och kollokvieserier regelbundet. Vi har också konferenser och symposium vid institutionen samt evenemang som institutionen är medarrangör till.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin