Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS242

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Vill du känna dig säkrare i muntlig kommunikation på din utbildning? Denna kurs behandlar kommunikativ kompetens i talad svenska, såsom uttal, flyt, grammatisk korrekthet, retorik och presentationsteknik. Genom att analysera talad svenska, använda språket i kommunikativa situationer och få individuell återkoppling övas förmågan att tala svenska. Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för en välfungerande muntlig kommunikation.

Kursen är planerad och schemalagd för att kunna kombineras med kurserna:

  • Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp
  • Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp
  • Vetenskapligt skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin