Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS244

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Vill du bli bättre på att läsa texter för akademiska sammanhang? Denna kurs ger dig möjlighet att läsa och analysera texter som du möter på universitet och högskola. På kursen analyseras och diskuteras texter av olika omfång med avseende på struktur och innehåll och på så sätt utvecklas ordförråd och lässtrategier för att stärka förmågan att tillgodogöra sig olika typer av text och stora textmassor. På kursen utvecklar du ett välfungerande läsande för fortsatta akademiska studier.

Kursen är planerad och schemalagd för att kunna kombineras med kurserna:

  • Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp
  • Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp
  • Vetenskapligt skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin