Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS106

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Vill du utveckla ditt skrivande för vetenskapliga sammanhang? Kursen är en fristående fortsättning på kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk (5NS139). På den här kursen skriver du ett självständigt arbete inom ett valfritt vetenskapligt område och får individuell återkoppling kontinuerligt. Det självständiga arbetet syftar till att utveckla ett avancerat och ämnesrelaterat ordförråd och förmåga att producera text med tydlig struktur och i vetenskapliga texter vanligt förekommande grammatiska konstruktioner. Du kommer utveckla ett välfungerande skriftspråk för fortsatta akademiska studier.

Kursen är planerad och schemalagd för att kunna kombineras med kurserna:

  • Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp
  • Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp
  • Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin