Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS139

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs ger dig verktyg för att förbättra skrivandet med avseende på det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning, utveckling av ett formellt ordförråd och medvetenhet om textstrukturer. I kursen får du läsa och skriva texter som är vanligt förekommande i akademiska sammanhang. Genom övningar, föreläsningar, seminarier och individuell återkoppling tränas och stärks förmågan att skriva i akademiska sammanhang.

Kursen är planerad och schemalagd för att kunna kombineras med kurserna:

  • Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp
  • Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp
  • Vetenskapligt skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin