Institutionen för nordiska språk

Välkommen till Institutionen för nordiska språk!

Registrering

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Om du ska påbörja ett av våra program ska du registrera dig på programmets inledande kurs som du har blivit antagen till. Registreringen stänger vid olika tidpunkter beroende på kurs. I Ladok framgår sista dag för registrering på de kurser du antagits till. Observera att om du missar att registrera dig i tid kan din plats komma att erbjudas reservplacerad sökande.

Antagen med villkor

Att vara villkorligt antagen till en kurs innebär att du vid antagningen inte är behörig till kursen men att du har utsikter att bli behörig inför kursstarten. Om du blir behörig till kursstart kan du registreras.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och senast sista registreringsdatum kontakta Institutionen för nordiska språk för att styrka din behörighet och bli registrerad: studievagledningen@nordiska.uu.se

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Glöm inte att kolla i din skräpkorg i mailen. Du har sedan ett fåtal dagar på dig att tacka ja. Reservantagning påbörjas i regel efter kursstart.

Inför kursstart

Kursschemat är klart fem veckor före kursstart. Du kan söka fram det i schemasystemet. För att hitta rätt schema söker du på kursens anmälningskod. Du hittar koden i din anmälan på Antagning.se. Den är i formatet UU-12345. Var noga med att kryssa för rätt termin. Om du läser ett program kan du istället söka på programmets namn.

Undervisningen kommer att ges på campus så länge inget annat meddelas. Mer detaljerad information om undervisningen kommer att finnas i lärplattformen Studium och ges i samband med första undervisningstillfället på respektive kurs. Sidorna i Studium kommer du åt en vecka före kursstart.

Kontrollera schemat noga så att du inte missar inledande undervisning!

Basic Swedish 1–4

Basic Swedish 1–4 i Uppsala ges på campus så länge inget annat meddelas. Se information om Basic Swedish på Gotland.

Swedish for Academics

Swedish for Academics ges på campus så länge inget annat meddelas.

Institutionen för nordiska språk

Institutionen för nordiska språk finns på campus Engelska parken. Besök vår webbplats för information om vår verksamhet.

Se även institutionens studentsidor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin