Utbyte vid systerinstitution

Som student vid Institutionen för nordiska språk har du goda möjligheter att tillbringa en tid utomlands.

Du kan antingen läsa en sommarkurs via Nordkurs eller bli utbytesstudent genom Nordplusnätverket NORDLIKS (NORdisk LItteratur, Kultur och Språk). Ta chansen att åka utomlands under din studietid!

Sommarkurs: Nordkurs

Varje år arrangeras sommarkurser (Nordkurs) i de nordiska ländernas språk, litteratur och kultur. Kurserna är vanligtvis på ca. 3 veckor, och det är Nordiska ministerrådet som finansierar dem. Kurser i Danmark, Norge, Finland och på Island ges varje år. Kurser på Färöarna och i Grönland ges med vissa intervaller.

Kurserna motsvarar 10 högskolepoäng och avslutas med tentamen. De kan normalt tas med i examen från det egna universitetet. Får du plats på en kurs, får du också ett stipendium som ska täcka utgifter till resan. Du har rätt att söka studiemedel under kursen.

Läs mer om ansökan, kursutbud och ansökningsformuläret:

Nordkurs webbsida

Utbyte: Nordliks (Erasmus/Nordplus)

Institutionen för nordiska språk i Uppsala ingår i Nordplusnätverket NORDLIKS (NORdisk LItteratur, Kultur och Språk) som är ett nätverk för samtliga institutioner för nordiska språk och litteratur vid universitet i Norden och Baltikum. Utbyte genom nätverket ger ett stipendium som finansieras genom medel från Nordiska rådet (Nordplus) och EU (Erasmus).

Som studerande vid institutionen har du möjlighet för att förlägga delar av din utbildning till en av dessa institutioner. Hittills har studenter vid Nordiska språk rest till Aarhus, Bergen, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik och Tromsø, men alla universitet i Norden är möjliga alternativ.

Ett krav är att du har läst vid institutionen i minst två terminer. Det normala är att läsa en termin i utlandet. Som utbytesstudent har du rätt till studiemedel också under utbytet. Som huvudregel gäller att du ska kunna tillgodoräkna dig de kurser du har läst som utbytesstudent inom din examen och du bör stämma av dina planer med studievägledningen i förväg.

Utbytesavtalen omfattar både grundnivå och masternivå. Som studerande på masternivå kan det vara mycket relevant att läsa sina specialkurser i ett annat nordiskt land. Dessutom kan du även få Erasmus-stipendium till praktik i utlandet.

Kontaktperson för Nordkurs:

Se Nordkurs webbsida

För utbyte görs ansökan via institutionens kontaktperson:

Lise Horneman Hansen (e-post)

Om du vill till Island ska du nomineras före 15 september/15 april. I övrigt gäller att sista dag för ansökan är 1 oktober för vårterminen och 1 mars för höstterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin