Isländska 2

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS093

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Talar thú íslensku? Lär dig mer isländska i den här kursen där du tränar på att både förstå och att själv uttrycka dig på Isländska. Du läser både facklitteratur och skönlitteratur på isländska med hjälp av ordböcker och du får också skriva enkla meningar på isländska. Du får också fördjupade kunskaper i isländsk grammatik och lär dig de viktigaste huvudreglerna. I kursen ingår också att öva på både uttal och lyssnande. Den här kursen ger dig goda kunskaper att bättre förstå och uttrycka dig på isländska och är en bra grund för fortsatta studier på egen hand.

Distanskursens upplägg: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och nio schemalagda online-träffar är förlagda till dagtid. Online-träffarna är frivilliga. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga uppgifter samt tentamen. Inga träffar på campus ingår. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin