Sociolingvistiska forskningsfält

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SV230

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig breddade och fördjupade kunskaper inom sociolingvistikens skilda verksamhetsområden. I första hand studeras nutida språkförhållanden, men även diakrona aspekter anläggs. Kursen behandlar begrepp, teorier och metoder inom sociolingvistikens olika områden. Samspelet mellan samhälleliga och språkliga förändringar studeras, varvid även genusmässiga och regionala aspekter berörs, och det nordiska perspektivet beaktas. I samråd med examinator väljer kursdeltagarna en aktuell doktorsavhandling eller annan vetenskaplig text inom kursens ämnesområden för specialstudium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin