Svenskans variation

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS147

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dels teoretisk förståelse för vad språklig variation innebär - hur den uppkommer, vad den fyller för funktioner, vilka uttryck den kan ta sig och hur den värderas av språkbrukarna, dels en överblick över svenskans variation i tal och skrift, på skilda beskrivningsnivåer och med olika utomspråkliga korrelat - framför allt i den kronologiska, geografiska, sociala och stilistiska dimensionen. Även försök till normativ reglering av svenskans variation behandlas. Med hjälp av de empiriska studier som ingår i kursen belyses olika metoder för att analysera och beskriva variation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin