Ortnamn och personnamn

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SV082

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Hur var namnet? Ortnamn och personnamn avspeglar många gånger vårt äldsta bevarade språkbruk. Du kanske har funderat kring ursprunget till namnet på platsen där du bor eller varför barn ofta får namn som en äldre släkting burit? I denna kurs lär du dig mer om ort- och personnamn och hur de har sett ut och förändrats genom historien. Du får också kunskap om sociala och regionala variationer som påverkar namnval. Ett sådant exempel är populärkulturens påverkan på valet av personnamn, till exempel bokserien om Harry Potter som har lett till en stor ökning av namnen från huvudpersonerna i böckerna. Kursen ger dig en också en introduktion till begrepp och metoder inom namnforskning.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via universitetets lärplattform. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin