Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SV213

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

I kursen kommer du att fördjupa dig i prov- och bedömningsfrågor relaterade till ämnena svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Kursen är utformad med särskilt fokus på provkonstruktion och bedömning utifrån nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, men även så kallad klassrumsbedömning i undervisningen utanför provsystemet kommer att behandlas. Bedömning av muntlig förmåga, läsförmåga och skrivförmåga blir viktiga områden i kursen, liksom bedömningsteori om validitet och reliabilitet, rättvisa och hållbarhet. Teori kommer att kopplas till praktik genom att du får analysera autentiska prov från något av svenskämnena.

Medarbetare i den grupp som tar fram nationella prov i svenska och svenska som andraspråk kommer att undervisa i kursen, och du kommer att praktiskt få pröva på bedömningsmetoder som används vid utvecklingen av nationella prov. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter.

Kursen vänder sig till dels dig som är utbildad ämneslärare i svenska och/eller svenska som andraspråk, dels dig som studerar till ämneslärare i något av svenskämnena.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform och genom Zoom-träffar. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till eftermiddagstid med undantag för två campusträffar förlagda till fredagar. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen och skriftlig inlämningsuppgift som också redovisas och diskuteras muntligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin