Svenska språket B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SV229

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

I den här kursen dyker du djupare in i svensk språkhistoria med läsning av källtexter, du lär dig mer om hur språket samverkar med samhälle och normer, du får fördjupad och nyanserad kunskap om grammatik och du gör ett mindre vetenskapligt arbete om ett ämne som intresserar dig. Kursen består av fyra delkurser:

Grammatik, text och betydelse - en fördjupningskurs i grammatik. I kursen får du olika se grammatik ur olika perspektiv, du lär dig använda Svenska akademiens grammatik och du får en utökad och nyanserad bild av det svenska språkets struktur.

Svenska språkets historia - en fördjupningskurs i språkhistoria. Du lär dig att läsa och tolka texter från vikingatid till nutid, inklusive runtexter och texter på fornnordiska. Du får mer kunskap om vad som driver språklig förändring, hur den svenska grammatiken har förändrats och skriftnormer. I kursen får du också lära dig om ort- och personnamn.

Språket i samhället - en kurs om samverkan mellan språk och samhälle. Kursen bygger vidare på kunskaper om text- och samtalsanalys. Du lär dig termer för att beskriva språklig variation och hur variationen är kopplad till utomspråkliga faktorer. Du får mer kunskap om språkpolitik och språkvård i Sverige och du lär dig om sociolingvistiska teorier och metoder.

Språkvetenskaplig fördjupning - en kurs där du får utföra ett mindre vetenskapligt arbete. Du lär dig mer om språkvetenskapliga teorier och metoder och får kunskaper om vetenskapligt skrivande. Du får välja studie utifrån ett ämne som intresserar dig och får stöd i arbetet av både lärare och medstudenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin