Svenska språket B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV229

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Språket i samhället 7,5 hp

Svenska språkets historia, 7,5 hp

Grammatik, text och betydelse 7,5 hp

Böcker, bokkapitel:

  • Holmberg, Per; Karlsson, Anna-Malin; Nord, Andreas, Funktionell textanalys, 1. uppl., Stockholm, Norstedt, 2011 (Läses enligt anvisningar.)
  • Josefsson, Gunlög, Svensk universitetsgrammatik för nybörjare., 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2009 (Kap. 12–13, 15)
  • Lyngfelt, Benjamin, Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013 (Läses enligt anvisningar.)
  • Teleman, Ulf m.fl., Svenska akademiens grammatik., 1. uppl., Stockholm, Svenska akad., 1999 (Läses enligt anvisningar.)

Därutöver tillkommer läsning enligt lärarens anvisningar i delar av Brandtler & Kalm (2021): Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning. Studentlitteratur.

Artiklar:

  • Henricson, Sofie; Lindström, Jan, Va ja inte gillar e hennes nasala röst: Fokusfinala utbrytningar i tal i interaktion, Ingår i: Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi, vol. 8, 2020, s. 96–110, Fulltext PDFObligatorisk
  • Lindström, Jan, Grammatik i samtal - samtal i grammatik. Artikel vid konferensen Grammatik på högskolan: vad, varför, hur?, Institutionen för nordiska språk, 2007, PDFObligatorisk

Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

Därutöver tillkommer ett antal aktuella artiklar (ca 200 s.) enligt lärarens anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin