Svenska språket B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV229

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Språket i samhället 7,5 hp

Svenska språkets historia 1, 7,5 hp

Grammatik, text och betydelse 7,5 hp

Därutöver tillkommer ett antal aktuella artiklar (cirka 100 s.) enligt lärarens anvisningar.

Språkvetenskapliga perspektiv 2, 7,5 hp

Till detta kommer litteratur som anknyter till den språkvetenskapliga undersökning studenten väljer att beskriva. En del av arbetet med att formulera en sådan uppgift utgörs just av eget aktivt litteratursökande.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin