Svenska språket B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV229

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Språket i samhället 7,5 hp

Svenska språkets historia 1, 7,5 hp

Grammatik, text och betydelse 7,5 hp

  • Holmberg, Per; Karlsson, Anna-Malin; Nord, Andreas, Funktionell textanalys, 1. uppl., Stockholm, Norstedt, 2011 (Läses enligt anvisningar.)
  • Josefsson, Gunlög, Svensk universitetsgrammatik för nybörjare., 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2009 (Kap. 12–13, 15)
  • Lyngfelt, Benjamin, Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013
  • Teleman, Ulf m.fl., Svenska akademiens grammatik., 1. uppl., Stockholm, Svenska akad., 1999 (Läses enligt anvisningar.)

Därutöver tillkommer ett antal aktuella artiklar (cirka 70 s.) enligt lärarens anvisningar.

Språkvetenskapliga perspektiv 2, 7,5 hp

Därutöver tillkommer ett antal aktuella artiklar (ca 200 s.) enligt lärarens anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin