Praktisk danska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS114

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Danska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Danska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Danska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Danska För utbytesstudenter

Om kursen

Tak for en smadderhyggelig aften! Praktisk danska är en fortsättningskurs i danska som bygger på att du redan genomfört en grundkurs om danska språket. Det här är en språkfärdighetskurs där du tränar din förmåga att skriva och tala på danska. Du bygger vidare på dina kunskaper om danskans grammatik, ordförråd, språkbruk och uttal och tillämpar dina teoretiska kunskaper genom praktiska muntliga och skriftliga övningar. I kursen får du lyssna på dansk radio, träna på vardagssamtal och skriva olika sorters texter på danska. Du läser också vetenskapliga texter på danska om det danska språket.

Distanskursens upplägg: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Inga träffar på campus ingår men tentamen kan komma att äga rum i tentamenssal i Uppsala. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin