Praktisk danska

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS114

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Utvalda artiklar från Nyt fra Sprognævnet

Finns på https://dsn.dk/nyt/nyt--‐fra--‐sprognaevnet

  • Hartling, Anna Sofie, Grineren: og andre grineren ord, Ingår i: Nyt fra sprognævnet, 2012Obligatorisk
  • Jensen, Eva Skafte, Den der skriver d i mand, Ingår i: Nyt fra sprognævnet, 2016Obligatorisk
  • Maegaard, Marie, Nye udtaler i københavnsk?, Ingår i: Nyt fra sprognævnet, 2008Obligatorisk
  • Rathje, Marianne; Heidemann Andersen, Margrethe, Fuck, sgu og sørme: Bandeord og andre kraftudtryk i tre generationer, Ingår i: Nyt fra sprognævnet, 2005Obligatorisk
  • Rathje, Marianne; Grann, Daisy S., Unge og gamle holdninger til bandeord, Ingår i: Nyt fra sprognævnet, 2011Obligatorisk
  • Rathje, Marianne; Bierring Lange, Simon; Kristiansen, Anna, På beløbet eller lige på?, Ingår i: Nyt fra sprognævnet, 2012Obligatorisk

Ordboksresurser på nätet:

Ordnet: www.ordnet.dk

Sproget.dk: www.sproget.dk

Ordbog over dansk talesprog: http://odt.hum.ku.dk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin