Praktisk danska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-12-16 och senast ändrad 2007-01-18.

Behörighetskrav

Danska 1, 7,5 hp, eller delkursen Nordens språk, särskilt danska och norska inom Svenska språket/Nordiska språk B eller delkursen Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska inom lärarutbildningen eller motsvarande.

Mål

Kursen syftar till att ge ökade kunskaper i danskans grammatik, ordförråd, språkbruk och uttal, samt goda praktiska färdigheter av danska i tal och skrift.

Efter kursen ska studenten

- ha mycket bra förståelse av skriven danska i olika genrer

- kunna visa mycket god förståelse av talad danska i olika genrer och varianter

- behärska danskt standarduttal, dvs. kunna läsa upp en enkel dansk text på danska

- behärska de danska räkneorden aktivt

- behärska danskt skriftspråk och språkbruk, dvs. kunna skriva en dansk prosatext (med hjälp av ordbok och grammatik), både i form av en översättning från svenska och i form av en fri text

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar (i hörförståelse, skrivande, samtal och uttal).

Examination

Skriftligt och/eller muntligt prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsförm.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin