Svenska språket A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SV228

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? Att ha bra kunskaper i svenska är fördelaktigt, oavsett vilken karriär du väljer. I kursen får du utveckla din kommunikativa kompetens samtidigt som du lär dig mer om det svenska språket ur ett vetenskapligt perspektiv. Du får kunskap om hur svenskan utvecklats och hur den ser ut i dag samt vilken plats den har i dagens samhälle. Med sin inriktning på både praktiska färdigheter och teoretisk fördjupning, i både tal och skrift, ger kursen en god grund för vidare studier samtidigt som din egen språkmedvetenhet utvecklas. Kursen består av följande delkurser:

Språkvetenskapliga perspektiv - en introduktion i att tänka kring vetenskapliga perspektiv på svenska språket. Du lär dig bland annat att ställa forskningsfrågor och att identifiera språkvetenskapliga ämnen. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom svenska språket.

Texter och samtal - en kurs i hur vi använder språket i texter och samtal. Du lär dig grunderna i textanalys och samtalsanalys. Vad kan vissa sätt att skriva på säga om en text och de budskap den förmedlar? Och hur är egentligen ett samtal uppbyggt?

Språkstruktur - en kurs i svensk grammatik. Du får kunskaper om språkets grammatiska funktion och om syntax, den struktur som orden har när de sätts ihop i en mening. Du lär dig mer om morfologi och semantik som handlar om ordbildning respektive ords betydelser. Du får också en inblick i grundläggande begrepp inom fonetik - hur språket låter och hur språkljud formas.                                                                                               

Svenskan i tid och rum - en genomgång av svenska språkets historia och förändring, från 1500-talet fram till idag. Genom att läsa texter från olika tider och lyssna på talspråk från olika områden får du en överblick över svenskans grammatiska, dialektala och språkpolitiska förändringar. 

Tala och skriva - en praktisk kurs där du får öva på dina färdigheter i att skriva och tala. Du tränar på olika sätt att skriva och att hålla tal inför en grupp, färdigheter som kommer till nytta i de flesta sammanhang. Den här kursen är en bra förberedelse för fortsatta universitetsstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin