Svenska språket A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV228

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Språkvetenskapliga perspektiv 2,5 hp

Ytterligare några aktuella texter (språkspalter, artiklar ur exempelvis Språktidningen) om ca 20 sidor.

Språkstruktur 7,5 hp

Texter och samtal 7,5 hp

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

Tala och skriva 5 hp

Ytterligare några aktuella texter (till exempel språkspalter eller artiklar ur Språktidningen) om ca 20 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin