Svenska språket A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV228

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Språkvetenskapliga perspektiv 2,5 hp

Ytterligare några texter som väljs av examinator (exempelvis språkspalter eller artiklar ur Språktidningen) om ca 50 sidor.

Språkstruktur 7,5 hp

Övningsmaterial: Övningar Ord och fraser, Övningar Syntax, Lektionsövningar, Övningshäfte, Grammatikstuga 1, Övningshäfte Grammatikstuga II

Texter och samtal 7,5 hp

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

Tala och skriva 5 hp

Därutöver tillkommer två vetenskapliga artiklar om ca 15 sidor vardera som väljs i samråd med examinator.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin