Svenska språket A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV228

Kurslitteratur

Språkstruktur 7,5 hp

Övningsmaterial: Övningar Ord och fraser, Övningar Syntax, Lektionsövningar, Övningshäfte, Grammatikstuga 1, Övningshäfte Grammatikstuga II

Texter och samtal 7,5 hp

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

Tala och skriva 7.5 hp

Därutöver tillkommer två vetenskapliga artiklar om ca 15 sidor vardera som väljs i samråd med examinator.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin