Språkhistoriska texter

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS210

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Drick djupare ur svenska språkets källor och upplev närkontakt av tredje graden med runinskrifter, medeltida texter och äldre litteratur! I kursen Språkhistoriska texter får du lära dig att självständigt analysera texter från före vikingatiden fram till 1800-talet med avseende på struktur, ordförråd, stil och stavning. De viktigaste språkförändringarna från och med urnordisk tid uppmärksammas och gamla texter läses i original. Tyngdpunkten i kursen ligger på tiden fram till 1500-talet. Spännande språkminnesmärken avkodas, från gåtfulla runinskrifter över 1500 år gamla till texter av de största svenska författarna i äldre tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin