Italienska

Italienska är besläktat med till exempel franska, spanska och portugisiska och är det av de romanska språken som står latinet närmast. Italienska talas av cirka 60 miljoner människor, förutom i Italien även i södra Schweiz. Som arkeolog, konst- och musikvetare har man stor nytta av kunskaper i språket. Italien är dessutom en betydande industrination.

Utbildningen är inriktad på att förbättra den grundläggande språkfärdigheten. Tyngdpunkten läggs i början av utbildningen på grammatikstudier, träning av förmågan att samtala samt textläsning som ökar ordförrådet och den grammatiska säkerheten. Dessutom studerar man huvuddragen i Italiens historia, geografi och samhällsförhållanden. Under senare delen av utbildningen ingår också delkurser i Italiens kultur samt italiensk språkvetenskap och litteraturkunskap.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Romanska språk.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin