Masterprogram i engelska – Engelsk språkvetenskap

120 hp

Masterprogrammet i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap ger dig kunskap om det engelska språkets historia, dess utveckling och rötter, hur det spreds över världen och fick status som världsspråk. Du får också lära dig mer om hur olika individer lär sig engelska och hur lärare bäst kan underlätta språkinlärningen. Programmet ger inblick i den sociala betydelsen av variationen inom engelskan – hur språket används identitetsskapande – runt om i världen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Inriktningen mot engelsk språkvetenskap inom Masterprogrammet i engelska hjälper dig bli expert på det engelska språket genom att studera dess historia, struktur, utbredning i världen och sociala betydelse, och även hur elever runt om i världen lär sig engelska.

Du får lära dig korpuslingvistiska metoder där du använder de enorma databaser som finns tillgängliga för att testa hypoteser om språket. Du får lära dig att skriva forskningsartiklar om engelsk lingvistik där du följer de strikta normerna för akademiskt skrivande och ansvarsfull källåtergivning. Du uppmuntras också att specialisera dig inom ett område av engelsk lingvistik som intresserar dig särskilt. Detta förbereder dig i sin tur på att genomföra det större projektet att skriva en masteruppsats.

På programmet får du

 • specialisera dig på ett ämne som intresserar dig inom engelsk lingvistik
 • studera det engelska språkets historia, struktur, globala distribution, sociala betydelse och hur det lärs in
 • lära dig metoder för att bedriva empiriska studier och bidra till vår förståelse för detta unikt globala språk.

Studentprofil

Du behärskar redan det engelska språket mycket väl och är av naturen nyfiken på språkliga nyanser. Du tycker om att studera i en kosmopolitisk miljö och uttrycka komplexa idéer i stimulerande seminarier. Du är motiverad och beredd att ta ansvar för din egen kunskapsutveckling. Du är van att planera ditt eget arbete och hålla deadlines.

En framtida forskarutbildning är en klar möjlighet och det är värdefullt för dig att följa den senaste forskningen i ditt ämne och komma i direkt kontakt med framstående forskare inom fältet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap är tvåårigt och ges på heltid. De två första terminerna läser du åtta kärnkurser á 7,5 högskolepoäng (hp) i bland annat samhällskunskap, global engelska, korpuslingvistik, engelskans historia och andraspråksinlärning. Många av dessa kurser innehåller perspektiv både från nutida engelska som från tidigare perioder, så att du kan studera engelska ur såväl synkront som diakront perspektiv.

Termin tre omfattar två läskurser i engelska. Du kommer även att läsa två kurser ur språkvetenskapliga fakultetens världsunikt breda urval. Det finns även möjlighet att göra praktik om 7,5 hp under termin tre, eller studera utomlands. Termin fyra ägnas åt ett självständigt examensprojekt som utmynnar i en masteruppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning 7,5 hp
 • Språket i samhället: teori, analys och tolkning 7,5 hp
 • Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv 7,5 hp
 • Introduktion till korpuslingvistik 7,5 hp

Termin 2

 • Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt 7,5 hp
 • Att undervisa i engelska i dagens klassrum 7,5 hp
 • Det engelska språket i förändring I 7,5 hp
 • Det engelska språket i förändring II 7,5 hp

Termin 3

 • Stilistik 7,5 hp
 • Att kommunicera språkvetenskaplig forskning 7,5 hp
 • Valfri kurs I 7,5 hp
 • Valfri kurs II 7,5 hp eller praktik

Termin 4

 • Examensarbete 30 hp

Studera utomlands

Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet genom Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

I kärnkurserna sker undervisningen i seminarier i mindre grupper. Samtidigt kommer du att ägna dig åt egna undersökningar och skrivande, handledd av din lärare. Originalforskning betonas i samtliga kurser, så att du sakta men säkert lär dig allt du behöver veta för att skriva din masteruppsats.

Masteruppsatsen skrivs under den sista terminen. Här får du visa din förmåga att bidra till ett avgränsat område inom engelsk språkvetenskap. Du får presentera originalforskning beskriven i strikt akademisk stil och följa mycket strikta krav på intellektuell och forskningsmässig stringens. På så sätt visar du din förmåga att göra karriär som forskare eller på något annat område som ställer stora krav på engelskspråkig kompetens och intellektuellt arbete.

Engelska är arbetsspråk vid engelska institutionen. All undervisning, klassdiskussioner och examination inom masterprogrammet sker på engelska, och allt läromaterial är engelskspråkigt.

En masterexamen i engelska är en chans att utvecklas intellektuellt, få bättre analysförmåga och slipa dina forskarförmågor. Du blir väl förberedd inför en forskarutbildning eller anställning inom något av ett stort antal områden utanför den akademiska världen.

I över tio år har studenter tagit examen hos oss innan de gått vidare i karriären. Programmet har gett dem de kunskaper som krävs i en mängd yrkesområden, till exempel journalistik och media, förlagsbranschen, biblioteksverksamhet, turism, skapande verksamhet, översättning och mycket mer. Programmet är också perfekt som förberedelse inför doktorandstudier för den som är sugen på en karriär som forskare. Flera av programmets tidigare studenter har sedan dess också doktorerat och blivit universitetslärare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin