Spanska

Spanskan är ett romanskt språk. Som de andra besläktade språken har spanskan utvecklats ur latinet och talas idag av mer än 400 miljoner människor, främst i Spanien samt i Nord- och Sydamerika.

Utbildningen är inriktad på att förbättra den grundläggande språkfärdigheten. Tyngdpunkten läggs i början av utbildningen på grammatikstudier, träning av förmågan att samtala samt textläsning som ökar ordförrådet och den grammatiska säkerheten. Dessutom studerar man huvuddragen i Spaniens och Spanskamerikas historia och samhällsförhållanden. Under senare delen av utbildningen ingår också delkurser i spansk och latinamerikansk kultur från 1500 och framåt, spansk språkvetenskap och litteraturkunskap.

Nybörjarkursen i spanska om 30 högskolepoäng ger särskild behörighet till Spanska A.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Romanska språk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin