Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP026

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Om kursen

Kursen behandlar särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär, med betoning på mediering mellan svenska och spanska texter.

Kursen samundervisas med Spanska C.

Distanskursens upplägg: På distanskursen arbetar du individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin