Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP026

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Om kursen

Kursen behandlar särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär, med betoning på mediering mellan svenska och spanska texter.

Uppläggning för distanskurs: På distanskursen arbetar du individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

Kursen samundervisas med Spanska C.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin