Spanska A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP004

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Spanskan öppnar en helt ny värld för dig. Åtminstone en helt ny världsdel. Utanför själva Spanien har 400 miljoner människor i 20 olika länder spanska som modersmål och ytterligare 100 miljoner som andra- eller tredjespråk. Ur en global synvinkel kan spanskan jämföras med engelskan vad gäller storlek och spridning och efter engelskan är spanskan det andra internationella kommunikationsspråket.

Som översättare, lärare, kommunikatör eller tolk, är gedigna kunskaper i spanska naturligtvis helt avgörande. Men även inom andra yrken som inte direkt kopplas till det spanska språket är goda kunskaper i språket en stor merit och en dörröppnare om du vill arbeta internationellt. Som spanskkunnig statsvetare, ekonom eller läkare kan du arbeta med internationella relationer, diplomati eller bistånd inom EU, FN, Utrikesdepartementet, SIDA eller Röda Korset, för att nämna några exempel.

På kursen Spanska A kommer du att förbättra hur du talar, skriver, läser och förstår språket. Samtidigt kommer du att lära dig mycket om själva språket, hur det fungerar på olika nivåer och hur man anpassar användningen till olika situationer. Men språket är inte bara ett medel för att kommunicera utan även en kulturbärare. På kursen kommer du inte bara att lära dig om kulturen hos de spanskspråkiga länderna utan också om litteraturverk från platser så långt ifrån varandra som Valencia och Santiago de Chile.

Saknar du behörighet, men har motsvarande kunskaper i spanska språket? Då har du möjlighet att pröva dina kunskaper i spanska genom ett särskilt behörighetstest som ges vid institutionen för moderna språk. Om du söker kursen när den öppnar för sen anmälan har du inte möjlighet att göra behörighetsprovet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin