Spanska C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP008

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 100 %, Distans, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Spanska

Om kursen

Kursen består av två delkurser: Akademisk spanska och Litteraturkunskap, på 7,5 hp vardera, samt ett självständigt arbete på 15 hp. Utbildningen ger säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Distanskursens upplägg: På distanskursen arbetar du individuellt på delkurserna Akademisk spanska och Litteraturkunskap. Arbetsuppgifter och inlämningar kommer att genomföras via lärplattformen Studium. Programvara, audiovisuellt material och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Delkursen Självständigt arbete består av tre obligatoriska seminarier, som ges i form av videokonferenser på dagtid och andra uppgifter kopplade till audiovisuellt material. Handledning sker individuellt via videokonferens. Det innebär att du behöver dator och internetuppkoppling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin