Spanska C, självständigt arbete

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP025

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Om kursen

Ett självständigt arbete inom språk- eller litteraturvetenskap redovisas i form av en uppsats om cirka 20 sidor på vårdad spanska. Uppsatsen ska visa att du behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Ämnesval görs i samråd med handledaren, som utses i särskild ordning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin