Spanska C, självständigt arbete

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SP025

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin