Spanska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP007

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala och Sevilla, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala och Sevilla, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala och Sevilla, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala och Sevilla, 100 %, Campus, Spanska

Om kursen

Fortsättningskursen Spanska B riktar sig till dig som vill bygga vidare på dina muntliga och skriftliga färdigheter i spanska samt fördjupa dina kunskaper om det spanska språket, språkvetenskapen och den spanskspråkiga litteraturen.

Kursen består av delkurser i praktisk språkfärdighet, språk- och litteraturvetenskap. Du får öva muntlig framställning i informella sammanhang genom diskussioner i olika gruppkonstellationer och i formella sammanhang bl a genom deltagande i ett minisymposium kring spanskspråkig litteratur. Du får även utveckla din skriftliga språkfärdighet genom olika skrivprojekt och -inlämningar.

Du får även en överblick över språkvetenskapens olika delområden och får möjligheten att genomföra mindre forskningsprojekt inom ett av dem. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper om de spansktalande ländernas litteratur, och träna dig i att analysera spanskspråkiga litterära verk.

Läser du kursen på halvfart kan du kombinera Spanska B med andra studier. Kunskaper förvärvade inom kursen är användbara för fortsatta studier av spanska eller studier där dessa kunskaper är meriterande.

Sökalternativen med anmälningskod UU-58413 och UU-08413 är delvis förlagda till Sevilla, Spanien, och ger möjlighet till fyra veckors utlandsvistelse. I denna utlandsvistelse ingår, förutom delkursen "Det spanska språkets historia och variation", en kurs i språkfärdighet samt diverse kulturella aktiviteter. Den student som reser betalar själv för resa och logi. Den student som inte reser har möjlighet att delta i delkursen på distans. Utlandsvistelsen brukar ske veckorna 37-40 på höstterminen och veckorna 9-12 på vårterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin