Spanska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SP007

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

Delkurs 2. Nutida litteratur

Allt material tillhandahålls via Studentportalen.

Delkurs 3. Språkvetenskap 1

  • Pharies, David A., Breve historia de la lengua española, Segunda edición revisada., Chicago, The University of Chicago Press, 2015Obligatorisk
  • Fält, Gunnar, Kompendium i språkhistoria, Institutionen för moderna språkObligatorisk (Finns i Studentportalen.)
  • Escandell Vidal, M. Victoria, Introducción a la pragmática, 1a ed. en esta presentación., Barcelona, Ariel, 2013Obligatorisk (Utdrag. Studentportalen)
  • Garachana Camarero, Mar, Los procesos de gramaticalización, Moenia, 5, 155-172., 1999Obligatorisk (Studentportalen)
  • Tusón Valls, Amparo, El análisis de la conversación: entre la estructura y el sentido, Estudios de Sociolingüística, 3(1), 133-153. Avsnitt 1-3., 2002Obligatorisk (Studentportalen)

Delkurs 4. Spansk och latinamerikansk kultur

Referenslitteratur

ORDBÖCKER:

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin