Spanska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SP007

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

Dessutom rekommenderas:

Delkurs 2. 1900-talslitteratur

Kompendier (köps på expeditionen)

Referenslitteratur:

Delkurs 3. Språkvetenskap 1

Delkurs 4. Spansk och latinamerikansk kultur

Referenslitteratur

ORDBÖCKER:

Dessutom rekommenderas:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin