Spanska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SP007

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

Delkurs 2. Nutida litteratur

Kompendier (köps på expeditionen)

Referenslitteratur:

Delkurs 3. Språkvetenskap 1

  • Pharies, David A., Breve historia de la lengua española, Chicago, University of Chicago Press, 2007Obligatorisk
  • Escandell Vidal, M. Victoria, Introducción a la pragmática, Nueva ed. actualizada., 2a. ed., Barcelona, Ariel, 2006Obligatorisk (Underlag tillhandahålls på Studentportalen.)
  • Fält, Gunnar, Kompendium i språkhistoria, Institutionen för moderna språkObligatorisk (Köps på kursexp.)

Delkurs 4. Spansk och latinamerikansk kultur

Referenslitteratur

ORDBÖCKER:

Dessutom rekommenderas:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin