Praktisk spanska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP043

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen blandar praktiska övningar - både muntliga och skriftliga - med genomgångar av olika språkliga drag som karakteriserar spanskan. Du får öva din spanska läsvana genom att läsa olika typer av aktuella texter och delta i diskussioner kring dem. Målet är att bli allt säkrare i samtal och uttal och att bygga ut ordförrådet. Du får också öva dig i att skriva på spanska och samtidigt lära dig att känna igen vanliga grammatiska strukturer.

Praktisk spanska är en kurs för dig som gärna vill studera spanska på universitetsnivå, men som vill göra det i lite mindre omfattning än vad den stora A-kursen erbjuder. Du läser på samma nivå som på Spanska A, men kursen är bara en fjärdedel så stor. Studietempot är lägre med undervisning en kväll i veckan under en termin. Du ska förhoppningsvis kunna kombinera kursen med andra studier eller med yrkesverksamhet.

Kursen examineras löpande genom skriftliga inlämningar och muntliga presentationer, och den avslutas med en skriftlig salstentamen.

Distanskursens upplägg: Undervisningen utgörs av seminarier som ges i form av videokonferenser på kvällstid. Aktivt deltagande krävs. Utöver dator och internetuppkoppling behövs också headset.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin