Egyptologi

Egyptologi är ett dynamiskt ämne som kombinerar moderna arkeologiska metoder med gedigna studier i språk. Uppsala universitet är det enda lärosätet i Sverige som erbjuder ämnet i dess fulla bredd. Egyptologi ingår i institutionen för arkeologi och antik historia och erbjuder på ett unikt sätt specialstudier i Egyptens och Nubiens arkeologi jämte en professionell förståelse av hieroglyfiska texter.

Kurserna ger en grundläggande utbildning i fornegyptisk kultur och omfattar arkeologi, historia, religion, arkitektur, konst samt litteratur- och språkstudier. De rika arkeologiska källorna studeras tillsammans med ett brett urval texter. Exempel på föremål och texter presenteras, diskuteras och tolkas.

Kursdeltagarna får en inblick i förändringar inom dagligt liv, politik, religion och begravningsbruk i Nildalen. Studiet av kulturen sträcker sig över flera tusen år, från stenålder och framåt genom den faraoniska historien, med utblick även mot senare epoker. Genom språkstudierna får kursdeltagarna lära känna textkällor från bland annat papyrer, tempel och gravar under mer än tretusen år. Texterna erbjuder en spännande inblick i hur ritualer, staten eller vardagslivet fungerade i detalj.

Egyptologi kan kombineras med en lång rad andra ämnen, till exempel arkeologi, historia, språkstudier, konstvetenskap eller teologi. En mängd olika moderna metoder och vetenskaper står också till buds och studierna kan med fördel kombineras även med antropologi, ekologi, geovetenskap med mera efter egen smak.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin