Egyptisk konst och arkitektur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EG553

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar de grundläggande principerna för tolkning av egyptisk konst och ger en översikt över utvecklingen inom skulptur och reliefkonst. De viktigaste tempel- och gravmonumenten och deras byggnadshistoria presenteras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin