Egyptisk historia

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EG551

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en översikt av fornegyptisk historia från 5000 f.Kr. fram till att landet införlivades med Rom år 30 f.Kr. Kursen ger en kronologisk kartläggning av historiska processer och händelser mellan Egypten och dess grannar. Tonvikt läggs vid politisk historia och hur arkeologiska och textuella källor används i en historisk rekonstruktion.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin