Nubiens arkeologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EG702

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Nubien och Egypten har en lång och sammanvävd historia. För att förstå det komplexa förhållandet mellan de båda områdena krävs en förståelse av Nubiens arkeologi. Kursen erbjuder en fördjupad analys av de huvudsakliga arkeologiska lokalerna i Nubien och deras utveckling över tid från cirka 4000 f.Kr. till den meroitiska perioden (cirka 350 e.Kr.). Kursen belyser lokalernas skiftande funktioner, inklusive bosättningar, hamnar, vägar, tempel och gravområden, för att visa på deras betydelse.

En viktig del av kursen är studiet och tolkningen av arkeologiskt material från den skandinaviska expeditionen i Nubien 1960-1964 som finns förvarat i Museum Gustavianum vid Uppsala universitet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin