Egyptologi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5EG570

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Under kursen studeras olika typer av texter samt Egyptens förhållande med omkringliggande länder och populationer. Du fortsätter att läsa och analysera mellanegyptiska och nu också gammalegyptiska texter, samt undersöker Egyptens utrikespolitik och relationer i Mellanöstern och Nubien. Under uppsatskursen kommer du att utföra en mindre forskningsuppgift och presentera den i vetenskaplig form.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin