Egyptisk socialhistoria - arkitektur i kontext

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EG703

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Alla typer av arkitektur utgör delar av sociala rum och är viktiga för förståelsen av hur byggnader förhåller sig till sitt syfte och sina brukare. Den här kursen erbjuder dig en fördjupad analys av kungliga och privata monument och byggnader i det forntida Egypten från omkring 3500 f.Kr. till den ptolemeiska och romerska perioden.

Fokus ligger på utvecklingen av såväl hushållsarkitektur som palats, fortifikationer, bosättningar, gravar och tempel. Byggnadsprocesserna studeras som en del av interaktionen inom den hierarkiska sociala strukturen. Monumenten analyseras med hjälp av ritningar och fotografier. Genom att studera både dekorationer och inredning får du en bättre förståelse för funktionen och betydelsen hos egyptiska monument. Förhållandet mellan arkitektur och det omkringliggande landskapet utgör en viktig aspekt av analysen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin