Egyptologi B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5EG560

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen erbjuder fördjupade kunskaper om det fornegyptiska källmaterialet och kunskap om analysmetoder i förhållande till olika typer av arkeologiska och textuella källor. Du påbörjar processen med att läsa mellanegyptiska texter i original och lär dig att använda textuella och arkeologiska källor. Djupare kunskap om aktuell forskning och ämnets olika frågeställningar förvärvas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin