Religion i det forntida Egypten

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EG705

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Religion var en väsentlig del av livet och samhället i det forntida Egypten. Kursen erbjuder en fördjupad analys av religiösa uttryck från sen förhistoria till romersk tid. Religionen tog sig bland annat uttryck genom gemensamma fester som var en viktig del i den kulturella sammanhållningen. Kursen undersöker även utvecklingen av religiösa texter, alltifrån enkla offerböner till större verk, såsom pyramid- och kisttexterna, Dödsboken, Underjordsböckerna och hymner. De religiösa vardagsuttrycken studeras i sitt sammanhang.

Olika föremål (till exempel stele, sarkofager, kanope-urnor och annan gravutrustning) och deras funktion(er) är viktiga för förståelsen av den forntida religionen i Egypten. Under kursen studerar och diskuterar vi deras betydelse och funktion från ett användarperspektiv.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin