Introduktion till koptiska

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EG603

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dels en inledning till det koptiska språkets grammatik och skriftsystem, med fokus på den sahidiska dialekten, dels en översikt över den koptisk-kristna kulturen. Du läser sahidiska texter och analyserar dem från ett språkligt och kulturhistoriskt perspektiv. Textexempel hämtas från bland annat bibelöversättningar, martyrhistorier och helgonlegender.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin