Avancerad nyegyptiska

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EG602

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap i nyegyptiska och studenterna utvecklar nyckelfärdigheter i textanalys av nyegyptiska, det lingvistiska idiomet från det Nya Riket eller Imperiet (ca 1550-1050 f.Kr.). Några texter läses i den ursprungliga hieratiska skriften, det vill säga det kursiva sättet att skriva på papyrus och som de flesta nyegyptiska texter är skrivna med.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin