Kinesiska

Kina är världens folkrikaste land och kinesiska är världens största språk. Genom globaliseringsprocessen får Kina nu också allt större betydelse i världen ekonomiskt, men också politiskt och kulturellt. För den som är intresserad av Kina väntar en spännande framtid att följa hur Kina utvecklas ekonomiskt, socialt, politiskt och kulturellt. Studier i Kinas språk, samhälle och kultur är viktiga förutsättningar för att förstå utvecklingen i Kina och för att ha kontakt med Kina och kineser i olika yrkesmässiga sammanhang.

Kinesiska är ett språk med lång historia och rik kultur och litteratur. Kinesiskan skiljer sig väsentligt som språktyp från de västerländska språken bland annat genom frånvaro av böjningsformer och med toner som ett viktigt inslag i ljudsystemet. Skriftsystemet är utvecklat ur en ursprunglig bildprincip och för god färdighet krävs att man lär in cirka 2500 tecken. Utgångspunkten för textförståelse på kurserna Kinesiska A och Kinesiska B är enkla vardagstexter, men på de högre nivåerna Kinesiska C och Kinesiska D, läser vi moderna litterära texter, sakprosa och tidningstexter.

För Kinesiska D finns två på varandra följande kurser, en utlandstermin som läses i Peking, vid vårt samarbetsuniversitet Kinas kommunikationsuniversitet (Chuanmei daxue), och en kurs som läses vid Uppsala universitet och där man skriver kandidatuppsats i kinesiska. Utöver detta finns en praktiktermin där studenten genomför praktik vid myndighet, företag eller organisation med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område. Därigenom erbjuds en utbildning i kinesiska omfattande upp till sex terminer.

Parallellt med språkinlärningen på A-D nivå ingår också realiakurser om Kina.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin