Kinesiska D1, utlandstermin

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KN405

Våren 2024 Våren 2024, Kina, 100 %, Campus, Kinesiska

Våren 2025 Våren 2025, Kina, 100 %, Campus, Kinesiska

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att studera en hel termin vid universitet i Kina som Institutionen för lingvistik och filologi har studentutbytesavtal med. Studenter som deltar genom Uppsala universitets studentutbytesavtal betalar ingen terminsavgift vid det kinesiska universitetet, och garanteras även boende vid det kinesiska universitetet i form av att få hyra studentrum på campus.

Terminstider och lov vid de kinesiska samarbetsuniversiteten kan avvika något från de vid Uppsala universitet, vilket gör att terminen i Kina kan sluta senare än i Uppsala.

Till denna kurs söker du först via antagning.se. Därefter kontaktar vi dig och hjälper till med att förmedla en ansökan från dig till det kinesiska universitetet. En förutsättning för att gå kursen är att det kinesiska universitetet accepterar din ansökan och att du får visum till Kina. Du ansöker själv om visum.

Anmälan ska åtföljas av ett personligt brev (1 sida). Ladda upp det personliga brevet på antagning.se.

Kursen är inte avsedd för modersmålstalare i kinesiska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin