Kinesiska D3, praktiktermin

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KN425

Hösten 2023 Hösten 2023, Kina, 100 %, Campus, Kinesiska

Våren 2024 Våren 2024, Kina, 100 %, Campus, Kinesiska

Hösten 2024 Hösten 2024, Kina, 100 %, Campus, Kinesiska

Våren 2025 Våren 2025, Kina, 100 %, Campus, Kinesiska

Om kursen

Denna kurs passar för dig som vill komma in i arbetslivet med en inriktning på Kina och det kinesiska språket. Kursen avser praktik vid av institutionen godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område. Syftet med kursen är dels att du ska tillämpa redan förvärvade kunskaper på plats i en kinesiskspråkig miljö, dels att du ska få möjlighet att knyta an till arbetsuppgifter där kunskaper i kinesiska är en väsentlig komponent. Genom kursen kan du förbättra dina förmågor och utöka ditt kontaktnät för ett framtida arbete inom denna sfär.

Du söker själv praktikplats. Du ska före registrering visa upp intyg på att en praktikplats finns och efter att praktikplatsen har godkänts kan du registreras på kursen. Kursen omfattar 20 veckors praktik. Du ska i samråd med din praktikgivare själv skaffa visum till Kina (eller annat kinesiskspråkigt område, i det fall detta krävs).

Slutdatum kan ändras under förutsättning att praktiken påbörjas under terminstid och omfattar 20 veckors praktiktjänstgöring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin